Prev
Next
Scoliopteryx libatrix   (Linnaeus, 1758)
    Erebidae Scoliopteryginae
CZ Sklepnice obecnáDA HusmoderugleDE ZackeneuleET KeldriöölaneEN Herald
FR Découpure LT Gluosninis žieminukasHU Vörös csipkésbagolyNL RoesjeNO Flikfly
PL Szczerbówka ksieniSK Mora pivničnáFI LiuskayökkönenSV Flikfly

Skrzydła przednie szarobrunatne z czerwonymi polami. Pole opaski jaśniejsze niż środkowe i nasadowe. Przepaski białe: wewnętrzna i zewnętrzna podwójne i niemal proste, falista zygzakowata.


 40-45 mm
WystępowanieAktualna mapka: Europa
Cycle
  • Brzegi rzek i strumieni
  • Lasy liściaste: wilgotne
  • Lasy mieszane: wilgotne
  • Zarośla: wilgotne
PLEuropa
Rośliny żywicielskie podstawoweRośliny żywicielskie dodatkowe
Salix
Populus
Sorbus aucuparia
 Wierzba
 Topola
 Jarząb pospolity