Prev
Next
Vanessa atalanta   (Linnaeus, 1758)
    Nymphalidae Nymphalinae
CA AtalantaCZ Babočka admirálDA AdmiralDE AdmiralET Admiral
EN Red AdmiralES NumeradaFR VulcainHR Ljepokrili admiralIT La Vulcano
LT AdmirolasHU Atalanta-lepkeNL AtalantaNO AdmiralPL Rusałka admirał
SK Babôčka admirálskaSR AdmiralFI AmiraaliSV AmiralTR Atalanta
EL Κόκκινος ναύαρχοςBG АдмиралRU Ванесса адмиралUA Сонцевик адмірал

Wierzch skrzydeł czarny z szeroką czerwoną przepaską i białymi plamkami przy wierzchołku przedniego skrzydła.


Podobne gatunki:


 55-64 mm
WystępowanieAktualna mapka: Europa
Cycle
  • Ogrody
  • Sady
  • Tereny ruderalne
  • Skraje lasów
  • Łąki: wilgotne
PLEuropa
Rośliny żywicielskie podstawoweRośliny żywicielskie dodatkowe
Urtica
Urtica dioica
Humulus lupulus
 Pokrzywa
 Pokrzywa zwyczajna
 Chmiel zwyczajny