Prev
Next
Carcharodus tripolina   (Vérity, 1925)
    Hesperiidae Pyrginae
EN False Mallow SkipperES PiquitosFR Hespérie almoravidePL Warcabnik punicki
Podobne gatunki:


 26-34 mm
WystępowanieAktualna mapka: Europa
Cycle
  • Łąki: suche
  • Łąki: kserotermiczne
PLEuropa
Rośliny żywicielskie podstawoweRośliny żywicielskie dodatkowe
Malva sylvestris
 Ślaz dziki
Althaea
 Prawoślaz
Zdjęcia
Motyl, wierzchnia strona skrzydeł.
photo
© Valter Jacinto,   Portugalia, Algarve

Motyl, wierzchnia strona skrzydeł.
photo
© Paulo Simões,   Portugalia, Algarve

Motyl, wierzchnia strona skrzydeł.
photo
© Valter Jacinto,   Portugalia, Algarve