Prev
Next
Crocallis elinguaria   (Linnaeus, 1758)
    Geometridae Ennominae
CZ Zejkovec lesníDA Okkergul rovmålerDE Hellgelber SchmuckspannerEN Scalloped OakFR Crocalle comune
LT Geltonasis dvijuostis sprindžiusHU Sárga sávosaraszolóNL KortzuigerNO BølgemålerPL Głazik nacierniak
SK Listnatka lesnáFI PetomittariSV Ockragul rovmätareRU Пяденица пухоногая

Tło skrzydeł od jasnożółtego u samców do ochrowożółtego u samic. Na przednim skrzydle pole środkowe obrzeżone cienkimi, brunatnymi przepaskami, z których wewnętrzna jest prawie prosta, a zewnętrzna łagodnie wygięta. Plamka środkowa duża, owalna. Tylne skrzydło z cienką, słabo widoczną przepaską i drobną plamką środkową. Zewnętrzny brzeg skrzydeł samca słabo, samicy mocno falisty.


Podobne gatunki:


 34-44 mm
WystępowanieAktualna mapka: Europa
Cycle
  • Ogrody
  • Lasy liściaste
  • Zarośla
  • Zręby
  • Lasy mieszane
PLEuropa
Rośliny żywicielskie podstawoweRośliny żywicielskie dodatkowe
Prunus spinosa
Prunus domestica
Quercus
Tilia
Betula
Alnus
Salix
Populus tremula
 Śliwa tarnina
 Śliwa domowa
 Dąb
 Lipa
 Brzoza
 Olsza
 Wierzba
 Topola osika
Crataegus
Lonicera
 Głóg
 Wiciokrzew