Moduł obserwacji
Przeglądanie wyników obserwacji.
Lista ostatnich obserwacji.
Lista obserwacji w przedziale czasu.
Dodawanie nowych obserwacji.
UTM Mapy UTM
Lista autorów z liczbą wprowadzonych rekordów.
Przeczytaj przed wprowadzaniem.