Heterocera
Rhopalocera
Papilionidae
§ VU   Parnassius apollo
§Chronione
DDNiedostat.rozpoznany
LCDotyczy najmniej
NTPrawie zagrożony
VUNarażony na wyginięcie
ENZagrożony
CRKrytycznie zagrożony
EWWymarły w naturze
EXWymarły
Filtrowanie
Chronione
Czerwona Księga
Wszystkie