Heterocera
Rhopalocera
Lycaenidae
§ LR   Lycaena dispar
§ LR   Phengaris alcon
§ LR   Phengaris arion
§ LR   Phengaris nausithous
§ LR   Phengaris teleius
Nymphalidae
§ NT   Euphydryas maturna
§ LR   Lopinga achine
Papilionidae
§ VU   Parnassius apollo
§ LR   Parnassius mnemosyne
§ LR   Zerynthia polyxena
Pieridae
§      Leptidea morsei
§Chronione
DDNiedostat.rozpoznany
LCDotyczy najmniej
NTPrawie zagrożony
VUNarażony na wyginięcie
ENZagrożony
CRKrytycznie zagrożony
EWWymarły w naturze
EXWymarły
Filtrowanie
Chronione
Czerwona Księga
Wszystkie