Epipleminae
       I   Eversmannia exornata
Opis
I IimagoMotyl
P PpupaPoczwarka
L LlarvaGąsienica
O OeggJajo