XXXIX Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
XXXIX Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

„Małe jest piękne”

Koniówka, 3-5 czerwca 2016 r.

Miejsce: Miejscem naszego spotkania będzie pensjonat GALICA położony w bezpośrednim sąsiedztwie Torfowisk Orawsko‐Nowotarskich. Obszar ten będący unikalną w skali kraju pozostałością znacznie rozleglejszych niegdyś torfowisk wysokich jest miejscem życia nie tylko specyficznych gatunków motyli, ale również kręgowców takich jak traszka karpacka, cietrzew czy wilk. Torfowiska objęte są ochroną jako obszar Natura2000 Torfowiska Orawsko‐Nowotarskie (PLH120016 i PLB120007).

Termin: 3-5 czerwca. Termin spotkania został wybrany tak, aby uczestnicy mieli możliwość zobaczenia typowo torfowiskowych gatunków motyli nocnych jak np. Syngrapha microgamma czy Coranarta cordigera. Miłośnicy dziennych wycieczek będą mieli okazję zaobserwować Boloria aquilonaris, Colias palaeno i Plebejus optilete.

Wszystkie pytania związane z sympozjum proszę kierować na adres mailowy: lukasz(at)isez.pan.krakow.pl

Z motylarskim pozdrowieniem,
Łukasz Przybyłowicz
Przewodniczący Sekcji Lepidopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

29.2.2016  W E B S I T E   U P D A T E
Due to the extremely high number of uploaded images I've had to change the browsing and adding images process. As a result you have probably got the greatest website update in history ;-)

To avoid the ever lengthening queue of waiting images, I've got rid of more images than usual. In most cases the problem was bad picture quality or non-adherce to the bad cropping rules. Please read these as described in FAQ, also try to be more confident in your abilities to identify the species you send. At this moment I’ve reduced the queue of waiting images from almost 3000 to 200 ;-)

During this website update I've added added quite a lot unidentified images. If you're more experienced in identifying butterflies and moths – please help me with their identification.

In parallel to the addition of images I'm making some database changes, please let me know if you notice any problems with the website after the update or if any of the elements work differently than before.

Random picture
Short Statistics
Species10217
Subspecies1968
Thumbnails4691
Images19425
Gallery images11156
Registered users1980