Prev
Next
Hyles tithymali    (Boisduval, 1834)
    Sphingidae Macroglossinae

Występuje wyłącznie na Wyspach Kanaryjskich.


Similar species:


 60-85 mm
Occurrence - time, rangeActual map: Europe
CycleITEurope
Primary foodplantsSecondary foodplants