Prev
Next
Scoliopteryx libatrix    (Linnaeus, 1758)
    Erebidae Scoliopteryginae
CZ Sklepnice obecnáDK HusmoderugleDE ZackeneuleEE KeldriöölaneGB Herald
FR Découpure LT Gluosninis žieminukasHU Vörös csipkésbagolyNL RoesjeNO Flikfly
PL Szczerbówka ksieniSK Mora pivničnáFI LiuskayökkönenSE Flikfly

Skrzydła przednie szarobrunatne z czerwonymi polami. Pole opaski jaśniejsze niż środkowe i nasadowe. Przepaski białe: wewnętrzna i zewnętrzna podwójne i niemal proste, falista zygzakowata.


 40-45 mm
ImagoMotyle żywią się nektarem, chętnie piją również sok z opadłych owoców czy jagód.
PupaPrzepoczwarczenie następuje w cienkim, białawym kokonie uprzędzonym między liśćmi lub na ziemi.
LarvaGąsienice żerują na czubkach pędów wierzb (Salix spp.) i topoli (Populus spp.) i budują oprzędy między ich liśćmi.
OvumSamice składają jaja na liściach roślin pokarmowych gąsienic.
Occurrence - time, rangeActual map: Europe
Cycle
  • Stream and river banks
  • Deciduous wet forests
  • Damp mixed forests
  • Damp scrub
PLEurope
Primary foodplantsSecondary foodplants
Salix
Populus
Sorbus aucuparia
 Willow
 Poplar
 European Rowan