Prev
Next
Scoliopteryx libatrix    (Linnaeus, 1758)
    Erebidae Scoliopteryginae

Skrzydła przednie szarobrunatne z czerwonymi polami. Pole opaski jaśniejsze niż środkowe i nasadowe. Przepaski białe: wewnętrzna i zewnętrzna podwójne i niemal proste, falista zygzakowata.


 40-45 mm
ImagoMotyle żywią się nektarem, chętnie piją również sok z opadłych owoców czy jagód.
PupaPrzepoczwarczenie następuje w cienkim, białawym kokonie uprzędzonym między liśćmi lub na ziemi.
LarvaGąsienice żerują na czubkach pędów wierzb (Salix spp.) i topoli (Populus spp.) i budują oprzędy między ich liśćmi.
OvumSamice składają jaja na liściach roślin pokarmowych gąsienic.
Occurrence - time, rangeActual map: Europe
CyclePLEurope
Primary foodplantsSecondary foodplants