Prev
Next
Gastropacha populifolia    (Denis & Schiffermüller, 1775)
      Lasiocampidae Pinarinae

Skrzydła gliniastożółte. Zewnętrzny brzeg skrzydeł lekko zębaty. Wierzchołek przedniego skrzydła ostro zakończony. Przepaski nieregularne, utworzone przez krótkie, ciemne kreski. Ciemna plamka na żyłce poprzecznej bardzo drobna. Przedni brzeg tylnego skrzydła z pomarańczowym rozjaśnieniem.


 56-80 mm
PupaPoczwarki opylone jasnym nalotem przebywają w oprzędzie zbudowanym między gałęziami lub na pniu w zagłębieniach kory, nierzadko 2-3 metry nad ziemią.
LarvaŚwiatło i ciepłolubne gąsienice zaraz po wylęgu wędrują na czubki drzew, gdzie rozpoczynają żerowanie.
Occurrence - time, rangeActual map: Europe
CycleDEEurope
Primary foodplantsSecondary foodplants