Prev
Next
Drymonia melagona    (Borkhausen, 1790)
    Notodontidae Notodontinae

Na przednim skrzydle przepaska wewnętrzna zębata, od strony zewnętrznej ciemno obrzeżona. Pole nasadowe jednolicie ubarwione. Przy wierzchołku skrzydła znajduje się trójkątna, czarniawa plama.


 35-40 mm35-38 mm
Occurrence - time, rangeActual map: Europe
CycleDEEurope
Primary foodplantsSecondary foodplants