Prev
Next
Perizoma incultaria    (Herrich-Schäffer, 1848)
    Geometridae Larentiinae

Tło skrzydeł jasnoszare. Pole środkowe stosunkowo wąskie, ubarwione podobnie jak nasadowa i zewnętrzna część skrzydła. Po bokach jest ono obwiedzione szerokimi, białawymi przepaskami, które niekiedy dzielone są w środku ciemną linią lub kropkami. Plamka środkowa mało wyraźna, znajduje się przy zewnętrznym brzegu pola środkowego. Tylne skrzydło białoszare z niewyraźnymi przepaskami. Strzępina na obu parach skrzydeł biaława z ciemniejszymi plamkami.


 19-21 mm
ImagoMotyle chętnie siadają na wapiennych skałkach.
Occurrence - time, rangeActual map: Europe
CycleDEEurope
Primary foodplantsSecondary foodplants