Prev
Next
Glaucopsyche melanops    (Boisduval, 1828)
    Lycaenidae Polyommatinae

Bardzo podobny do Glaucopsyche alexis , choć zazwyczaj ma bledszy odcień niebieskiego. Samica szarobrązowa lub nawet czarna, zazwyczaj z niebieskawym nalotem.


Similar species:


 22-32 mm
LarvaGąsienice żerują na kwiatach roślin żywicielskich.
Occurrence - time, rangeActual map: Europe
CycleITEurope
Primary foodplantsSecondary foodplants