Prev
Next
Zygaena anthyllidis   Boisduval, 1828
    Zygaenidae Zygaeninae
FR Zygène de Gavarnie 30-38 mm
Occurrence - time, rangeActual map: Europe
Cycle
  • Sunny mountainsides
  • Mountain pastures
  • Mountain meadows
XXEurope
Primary foodplantsSecondary foodplants
Lotus
Coronilla
Trifolium
 
 Coronilles
 Trèfle