Prev
Next
Lomaspilis marginata    (Linnaeus, 1758)
    Geometridae Ennominae

Skrzydła białe z czarnymi plamami. Na przednim skrzydle biała zatoka w czarnym obrzeżeniu skrzydła płytka. Czarne plamy w środkowej części tylnego skrzydła drobne lub brak.


Similar species:


 19-27 mm
PupaZimują poczwarki w oprzędach na ziemi lub płytko w ziemi.
LarvaGąsienice są zielone w ciemnozielone paski.
Occurrence - time, rangeActual map: Europe
CyclePLEurope
Primary foodplantsSecondary foodplants