Prev
Next
Ennomos alniaria    (Linnaeus, 1758)
    Geometridae Ennominae

Tułów z wierzchu cytrynowożółty. Tło skrzydeł ochrowożółte z mniej lub bardziej wyraźnym czarnym przyprószeniem. Na przednim skrzydle pole środkowe podobnej szerokości jak pole zewnętrzne. Przepaski cienkie, ciemnobrunatne, łukowato wygięte, przy tylnym brzegu skrzydła mocno do siebie zbliżone. Plamka środkowa w postaci dość wyraźnej, czarniawej kreski. Tylne skrzydło z dużą, rozmytą, szarobrunatną plamką środkową. Brzeg zewnętrzny tylnego skrzydła z dużym, klinowatym ząbkiem i nieregularnymi wcięciami. Strzępina ochrowożółta z czarniawymi plamkami. Golenie tylnych nóg z dwiema parami ostróg.


Similar species:


 32-41 mm
PupaPoczwarki przebywają w oprzędach ze spojonych liści roślin żywicielskich.
Occurrence - time, rangeActual map: Europe
CyclePLEurope
Primary foodplantsSecondary foodplants