Prev
Next
Crocallis elinguaria    (Linnaeus, 1758)
    Geometridae Ennominae
CZ Zejkovec lesníDK Okkergul rovmålerDE Hellgelber SchmuckspannerGB Scalloped OakFR Crocalle comune
LT Geltonasis dvijuostis sprindžiusHU Sárga sávosaraszolóNL KortzuigerNO BølgemålerPL Głazik nacierniak
SK Listnatka lesnáFI PetomittariSE Ockragul rovmätareRU Пяденица пухоногая

Tło skrzydeł od jasnożółtego u samców do ochrowożółtego u samic. Na przednim skrzydle pole środkowe obrzeżone cienkimi, brunatnymi przepaskami, z których wewnętrzna jest prawie prosta, a zewnętrzna łagodnie wygięta. Plamka środkowa duża, owalna. Tylne skrzydło z cienką, słabo widoczną przepaską i drobną plamką środkową. Zewnętrzny brzeg skrzydeł samca słabo, samicy mocno falisty.


Similar species:


 34-44 mm
Occurrence - time, rangeActual map: Europe
Cycle
  • Gardens
  • Deciduous forests
  • Scrub
  • Forest clearings
  • Mixed forests
PLEurope
Primary foodplantsSecondary foodplants
Prunus spinosa
Prunus domestica
Quercus
Tilia
Betula
Alnus
Salix
Populus tremula
 Blackthorn
 Plum
 Oak
 Lime
 Birch
 Alder
 Willow
 Common Aspen
Crataegus
Lonicera
 Hawthorn
 Honeysuckle