Prev
Next
Crocallis elinguaria    (Linnaeus, 1758)
    Geometridae Ennominae

Tło skrzydeł od jasnożółtego u samców do ochrowożółtego u samic. Na przednim skrzydle pole środkowe obrzeżone cienkimi, brunatnymi przepaskami, z których wewnętrzna jest prawie prosta, a zewnętrzna łagodnie wygięta. Plamka środkowa duża, owalna. Tylne skrzydło z cienką, słabo widoczną przepaską i drobną plamką środkową. Zewnętrzny brzeg skrzydeł samca słabo, samicy mocno falisty.


Similar species:


 34-44 mm
Occurrence - time, rangeActual map: Europe
CyclePLEurope
Primary foodplantsSecondary foodplants