Prev
Next
Zerynthia rumina    (Linnaeus, 1758)
OvumSamice składają jaja pojedynczo lub w małych grupach na liściach roślin żywicielskich.
Occurrence - time, rangeActual map: Europe
CycleESEurope
Primary foodplantsSecondary foodplants