Prev
Next
Parnassius phoebus    (Fabricius, 1793)
      Papilionidae Parnassiinae

Skrzydła białe, przezroczyste. Czerwone plami na tylnych skrzydłach często małe, czarno obwiedzione. Końce czułek zawsze czarne.


Similar species:


 60-80 mm50-80 mm
Occurrence - time, rangeActual map: Europe
CycleDEEurope
Primary foodplantsSecondary foodplants