Prev
Next
Saturnia pavonia   (Linnaeus, 1758)
    Saturniidae Saturniinae
CA Petit paó de nitCZ Martináč habrovýDA Lille natpåfugleøjeDE Kleines NachtpfauenaugeET Kevadpaabusilm
EN Emperor MothES Pequeño Pavón de NocheFR petit Paon de Nuit IT Pavonia minoreLT Mažoji saturnija
HU Kis pávaszemNL NachtpauwoogNO NattpåfugløyePL Pawica grabówkaSK Okáň menší
FI PikkuriikinkukkokehrääjäSV Mindre påfågelspinnareRU Павлиноглазка обыкновеннаяUA Сатурнія мала

Duży dymorfizm płciowy zarówno pod względem rozmiarów ciała jak i ubarwienia. Czułki samca pierzaste, samicy słabo grzebykowate. Tło tylnego skrzydła samca żółte, samicy białoszare. U obu płci na żyłce poprzecznej obu par skrzydeł występuje rysunek w formie 'pawiego oka'. Na przednim skrzydle pawie oko otoczone jest białym tłem.


 50-65 mm65-80 mm
Occurrence - time, rangeActual map: Europe
Cycle
  • Deciduous forests
  • Heathlands, moorlands
  • Mixed forests
  • Fresh pine forests
PLEurope
Primary foodplantsSecondary foodplants
Betula
Alnus incana
Salix
Populus tremula
Fragaria
Rubus
Calluna vulgaris
Rubus
Rubus plicatus
Prunus spinosa
 Bouleau
 Aulne blanc
 Saule
 Tremble
 
 Ronces
 Callune
 Ronces
 
 Prunellier