Prev
Next
Saturnia pavonia    (Linnaeus, 1758)
    Saturniidae Saturniinae

Duży dymorfizm płciowy zarówno pod względem rozmiarów ciała jak i ubarwienia. Czułki samca pierzaste, samicy słabo grzebykowate. Tło tylnego skrzydła samca żółte, samicy białoszare. U obu płci na żyłce poprzecznej obu par skrzydeł występuje rysunek w formie 'pawiego oka'. Na przednim skrzydle pawie oko otoczone jest białym tłem.


 50-60 mm65-75 mm
ImagoSamice są aktywne tylko nocą; w dzień siedzą spokojnie na gałązkach. Samce latają w dzień zygzakowatym lotem.
PupaPrzepoczwarczenie zachodzi między gałązkami, w oprzędzie gruszkowatego kształtu, z otworem u góry. Poczwarka zimuje nikiedy dwukrotnie.
LarvaMłode gąsienice początkowo czarne, żerują gromadnie. W miarę rozwoju przybywa im barwy zielonej lub zielonożółtej.
OvumSamice składają jaja w niewielkich gronach na pędach rośliny żywicielskiej.
Occurrence - time, rangeActual map: Europe
CyclePLEurope
Primary foodplantsSecondary foodplants