Prev
Next
Pyrgus alveus    (Hübner, 1803)
    Hesperiidae Pyrginae

Podobny do Pyrgus armoricanus , ale nieco większy i o węższych przednich skrzydłach. Spód skrzydła tylnego zielonkawoszary, żyłki nie wyodrębniają się z tła. Jasne elementy rysunku na wierzchu tylnego skrzydła słabo widoczne.


Similar species:


 22-32 mm
Occurrence - time, rangeActual map: Europe
CycleDEEurope
Primary foodplantsSecondary foodplants