Prev
Next
Carcharodus floccifera    (Zeller, 1847)
    Hesperiidae Pyrginae

Skrzydło przednie większe niż u Carcharodus alceae . Trzy białe plamki przy wierzchołku skrzydła prostokątne. Tło przedniego skrzydła o niebieskawoszarym odcieniu. Na wierzchu tylnego skrzydła występuje biaława plama. Buławka czułka z czarną plamką na wierzchołku.


Similar species:


 32-35 mm
Occurrence - time, rangeActual map: Europe
CycleGBEurope
Primary foodplantsSecondary foodplants